Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Sołectwa Wojanów – Bobrów:

Joanna Ponorad – Prezes Zarządu

Klaudia Mikiel-Mierzwińska – Wiceprezes Zarządu

Stanisława Schultze – Wiceprezes Zarządu

Anna Gnach – Członek Zarządu