Maj 2016

OWD

Odnowa Wsi Dolnośląskiej

Stowarzyszenie Sołectwa Wojanów-Bobrów od kilku lat, konsekwentnie przyczynia się do wyposażenia wsi w urządzenia promocyjno-informacyjne, co przyczynia się jednocześnie do poprawy wizerunku miejscowości.  Dzieje się tak za sprawą wspierania naszych inicjatyw przez Województwo Dolnośląskie. Uczestniczyliśmy mianowicie – z pozytywnym skutkiem – w konkursach, ogłaszanych corocznie przez Urząd Marszałkowski pn. Przedsięwzięcia promujące ideę ODNOWY WSI DOLNOŚLĄSKIEJ. Było to możliwe dzięki temu, że Gmina Mysłakowice przystąpiła do odpowiedniego programu, a sołectwo posiada… Czytaj dalej Odnowa Wsi Dolnośląskiej