Witamy na naszej stronie!

Wieś Wojanów około 1900 roku

Cieszymy się, że zaciekawiła Cię nasza mała ojczyzna i społeczna działalność na rzecz jej odnowy i rozwoju. Pozdrawiamy i zachęcamy do zapoznania się z całą zawartością strony. Poznasz walory i uroki naszych wsi oraz pozyskasz garść informacji o tym, jak lokalni liderzy, wspierani przez aktywnych współziomków i pomocne podmioty z otoczenia zmieniają wizerunek i warunki codziennego życia w miejscu swego zamieszkania.

Sołectwo Wojanów-Bobrów, należące do Gminy Mysłakowice w powiecie jeleniogórskim znajduje się w obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Kulturowego Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, w Krainie Ducha Gór. Z racji położenia, przepięknych krajobrazów i bogatej przyrody, w otoczeniu wielu zabytkowych założeń pałacowo-folwarczno-parkowych – wpisanych na listę pomników historii – jest szczególnie atrakcyjne dla turystów, preferujących ciszę, naturę, wędrówki piesze i przejażdżki rowerowe, połączone ze zwiedzaniem historycznych obiektów architektonicznych.

Jesteśmy zadowoleni i dumni, że odwiedza nas coraz więcej gości. Dokładamy więc starań, aby podnosić estetykę Wojanowa i Bobrowa oraz wyposażać je w urządzenia informacyjne i miejsca wypoczynku. Myślimy także o wygodniejszym życiu i lepszym samopoczuciu stałych mieszkańców, podejmując inicjatywy, sprzyjające rozwojowi infrastruktury komunikacyjnej, komunalnej i społecznej, pomagając w potrzebie oraz organizując imprezy kulturalne i rekreacyjne dla integracji i miłego spędzania wolnego czasu.

Oczywiście zakres i częstotliwość naszych oddolnych przedsięwzięć oraz uzyskiwane efekty są uzależnione od możliwości kadrowych, organizacyjno-technicznych i finansowych Stowarzyszenia, skupiającego 35 członków. Względnie, wcale nie są małe, bo działalność opieramy w decydującej mierze na wolontariacie i jesteśmy niezłomnymi orędownikami w każdej, słusznej sprawie dla dobra wspólnoty sołeckiej.

Serdecznie zapraszamy do Wojanowa i Bobrowa, do zwiedzania, rekreacji i wypoczynku.

Zarząd Stowarzyszenia Sołectwa Wojanów-Bobrów

 


Sołectwo Wojanów – Bobrów

Widok na Śnieżkę z Bobrowa

Do nas, do nas miły bracie, moc atrakcji czeka na Cię !

To nasze hasło promocyjne, a te atrakcje to m.in.:

  • romantyczne pałace i ogrody – pomniki historii
  • kościół parafialny z XIV w. z cennymi zabytkami, płyty nagrobne i epitafia dawnych właścicieli ziemskich
  • dworzec kolejowy, zbudowany po otwarciu w 1866 r. linii kolejowej Jelenia Góra-Wrocław
  • historyczny, łańcuchowy układ przestrzenny wsi i murowano-drewniane obiekty budownictwa ludowego o charakterystycznej konstrukcji szachulcowej i przysłupowej
  • międzynarodowy szlak turystyczny E-3 (niebieski), prowadzący w Rudawy Janowickie przez Góry Sokole ze szczytami – Krzyżna Góra 654 m n.p.m. i Sokolik 642 m – punktami widokowymi na Kotlinę Jeleniogórską i Karkonosze
  • trasy rowerowe z oznakowanym szlakiem Euroregionu ER-6
  • spływy malowniczym przełomem rzeki Bóbr, wędkowanie
  • ścieżki śródpolne i leśne, stawy, różnorodne środowiska flory i fauny, wspaniałe krajobrazy.